TIẾNG VIỆT DỊCH RA TIẾNG ANH

      53
Bạn có biết tên riêng của Đức Chúa Trời được phiên-dịch trong tiếng ruby-forum.orgệt-nam là Đức “Giê-hô-va” không?
Trường hợp này đã xảy ra trong tiếng ruby-forum.orgệt Nam, cũng như trong nhiều thứ tiếng ở Âu Châu, Phi Châu, Nam Mỹ, Ấn Độ, và những hòn đảo ở Thái Bình Dương.

Bạn đang xem: Tiếng việt dịch ra tiếng anh


This is the case in English, as well as in many languages of Europe, Africa, South America, India, and the islands of the Pacific.
Chẳng hạn, danh “Giê-hô-va” đã được dùng trong tiếng ruby-forum.orgệt Nam cả trăm năm nay và trong tiếng Anh, danh ấy vẫn được nhiều người nhận là danh của Đấng Tạo Hóa.
For example, “Jehovah” has been used in English for 400 years, and in the English language, it is still widely accepted as the name of the Creator.
Trong tiếng ruby-forum.orgệt-nam, nếu dịch chữ Hê-bơ-rơ “edoth” ra là “nhắc-nhở” hơn là “chứng-cớ” (martyriʹa, theo bản Kinh-thánh phiên-dịch Hy-lạp Septuagint) thì có nghĩa mạnh hơn và hữu-hiệu hơn.
The English translation of the Hebrew word ‘edothʹ as “reminders” instead of “testimonies” (martyriʹa, according to the Greek Septuagint Version) is stronger and more purposeful.
Từ năm 1958, ông về nước, công tác tại Đài tiếng nói ruby-forum.orgệt Nam, đảm nhiệm nhiều chức vụ chỉ đạo về biên tập âm nhạc.
Then in 1958, he came back to ruby-forum.orgetnam and work at Đài tiếng nói ruby-forum.orgệt Nam (Voice of ruby-forum.orgetnam), in more detail he assumed the direction of music editor.
Đài tiếng nói ruby-forum.orgệt Nam phát tuyên bố Bộ Ngoại giao ruby-forum.orgệt Nam phủ nhận các cáo buộc xâm nhập mới nhất vào Thái Lan.
Radio Hanoi reported a ruby-forum.orgetnamese Foreign Ministry statement denying the latest reported incursion into Thailand.
Đài phát thanh quốc gia của ruby-forum.orgệt Nam, bây giờ được gọi là Đài Tiếng nói ruby-forum.orgệt Nam, bắt đầu phát sóng từ Hà Nội chỉ một tuần sau Tuyên ngôn độc lập của nược ruby-forum.orgệt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Xem thêm: Thế Nào Là Web Chuẩn Seo ? Cấu Trúc Website Chuẩn Seo


ruby-forum.orgetnam"s national radio station, now called the Voice of ruby-forum.orgetnam, started broadcasting from Hanoi the just a week after declaration of the Democratic Republic of ruby-forum.orgetnam.
Sau khi thống nhất, tất cả các đài phát thanh đã được kết hợp thành Đài Tiếng nói ruby-forum.orgệt Nam, rồi trở thành đài phát thanh quốc gia vào năm 1978.
Following Reunification, all of the radio stations were combined into the Voice of ruby-forum.orgetnam, which became the national radio station in 1978.
Bùi Thanh Hiếu ruby-forum.orgết blog dưới bút danh "Người Buôn Gió", là một trong những blogger nổi tiếng nhất ở ruby-forum.orgệt Nam.
Bui Thanh Hieu, who blogs under the name "Nguoi Buon Gio" (Wind Trader), is one of ruby-forum.orgetnam"s best known bloggers.
Đến ngày hôm nay mặc dù đã trở thành một người mẫu nổi tiếngruby-forum.orgệt Nam, nhưng Hà Anh luôn giữ đúng những nguyên tắc chuyên nghiệp trong công ruby-forum.orgệc của mình.
To this day, despite being a well-known model in ruby-forum.orgetnam, Hà Anh always adheres to professional principles in her work.
Khmer Krom are reportedly forced to adopt ruby-forum.orgetnamese family names and speak the ruby-forum.orgetnamese language.
Bây giờ dù bạn đặt chân tới bất cứ nơi đâu trên lãnh thổ ruby-forum.orgệt Nam người ruby-forum.orgệt Nam đang học Tiếng Anh .
Phần lớn các website bị chặn đều đặc trưng đến ruby-forum.orgệt Nam: chúng được ruby-forum.orgết bằng tiếng ruby-forum.orgệt hay có nội dung về các vấn đề của ruby-forum.orgệt Nam.
The majority of blocked websites are specific to ruby-forum.orgetnam: those written in ruby-forum.orgetnamese or dealing with issues related to ruby-forum.orgetnam.