TÌM PHÂN SỐ CÓ TỔNG TỬ SỐ VÀ MẪU SỐ BẰNG 25 MẪU SỐ LỚN HƠN TỬ SỐ 7 ĐƠN VỊ

      622
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Điện thoại tư vấn tử số, mẫu tần số lượt là a, b

Ta bao gồm :

+) a + b = 25

+) b - a = 7

=> ( a + 7 ) + b = 25 + 7

=> 2b = 32

=> b = 16

+) a + 16 = 25

a = 25 - 16

a = 9


search phân số bao gồm tổng tử số và mẫu số bằng 25 .Mẫu số to hơn tử số 7 đơn vị chức năng.Làm biện pháp giải giúp tớ nha


1.

Bạn đang xem: Tìm phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 25 mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị

Tìm một phân số , biết rằng phân số này có tổng của tử số và chủng loại số bằng 25, ví như tăng tử số thêm 7 đơn vị chức năng nữa thì phân số kia bằng 1.

2.

Tìm một phân số hiểu được mức độ vừa phải cộng tử số với chủng loại số của phân số sẽ là 13 cùng mẫu mã số hơn tử số 8 đơn vị chức năng.


1

Nếu tăng tử số thêm 7 đơn vị thì được phân số bởi 1 vậy mẫu mã số vẫn rộng tử số

7 đơn vị chức năng.

Tử số là :

( 25 - 7 ) : 2 = 9

Mẫu số là :

25 - 9 = 16

Vậy phân số sẽ là :(frac916).

2 .

Xem thêm: Tạo Đánh Giá Cho Page Facebook Đơn Giản Nhất, Cách Tạo Đánh Giá 5 Sao Cho Fanpage Facebook

Tổng của tử số và chủng loại số là :

13 x 2 = 26

Tử số là :

( 26 - 8 ) : 2 = 9

Mẫu số là :

26 - 9 = 17 .

Vậy phân số sẽ là :(frac917).


Tìm một phân số gồm mẫu mã số rộng tử số 36 đơn vị cùng bởi phân số 3/5.

Tìm mộtphân số bao gồm mẫu số hơn tử số 15 đơn vị cùng bởi phân số 51/68.

Tìm một phân số tất cả tổng của tử số và mẫu mã số là 215 với bởi phân số 38/57.


Câu 1:Ta coi tử số là 3 phần,mẫu số là 5 phần

Tử số là:36:(5-3)x3=54

Mẫu số là:54:3x5=90

Câu 2:tương tự câu 1


Tử số của phân số đó là:

51 - 19 : 2 = 16

Mẫu số của phân số đó là

51 - 16 = 35

Vậy phân số kia là:16/35

tk mk nha,Tết vui vẻ


Tìm một phân số bao gồm tổng của tử số cùng chủng loại số là 25, nếu tiếp tế tử số 7 đơn vị chức năng cùng không thay đổi mẫu mã số ta được phân số có mức giá trị bởi 1


Giải :

call phân số bắt buộc tìm kiếm là(fracxy)

Ta có :(fracx+7y=1)

Suy ra :(x+7=y)

Suy ra :(x=y-7)

Ta lại sở hữu :(x+y=25)

Giá trị của x là :

(left(25-7 ight)div2=9)

Giá trị của y là :

(25-9=16)

Đáp số :(frac916).


Nếu sản xuất tử số 7 đơn vị chức năng và giữ nguyên mẫu mã số ta được một phân số có giá trị bởi 1 yêu cầu chủng loại só rộng tử số 7 1-1 vị

Tử số là:

(left(25-7 ight):2=9)

Mẫu số là:

(9+7=16)

Vậy phân số nên tìm kiếm là:(frac916)

~Hok tốt~


Mẫu số của phân số đó :

( 50 + 8 ) : 2 = 29

Tử số của phân số đó :

29 - 8 = 21

Vậy phân số sẽ là 21/29

đ/s : ....


Mẫu của phận số cần tra cứu là :

( 50 + 8 ) / 2 = 29

Tử của phân số đề xuất tìm kiếm là :

29 - 8 = 21

Vậy phân số yêu cầu kiếm tìm là 21/29