Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau a và b cách nhau 12cm

      96

Trên khía cạnh nước bao gồm hai mối cung cấp sóng như thể nhau A cùng B, cách nhau khoảng chừng AB = 12(cm) đang dao động vuông góc với phương diện nước tạo thành sóng tất cả bước sóng (lambda = m 1,6cm) . C với D là hai điểm khác biệt trên khía cạnh nước, bí quyết đều nhì nguồn và giải pháp trung điểm O của AB một khoảng tầm 8(cm). Số điểm xê dịch cùng pha với nguồn ngơi nghỉ trên đoạn CD là


Bạn đang xem: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau a và b cách nhau 12cm

*

Cách 1:

Tính trên CD: 

 (AO leqslant d_2 - ext d_1 = klambda leqslant AC)

$ Leftrightarrow frac61,6

(pi frac2dlambda = 2kpi Rightarrow d = 1,6lambda ) gồm (6 le d = 1,6k le 10 Rightarrow k = 4;5;6) vì tính đối xứng nên gồm 6 điểm


*
*
*
*
*
*
*
*

Hai mối cung cấp sóng phối hợp trên mặt nước S1, S2 dao động với phương trình:

(u_1 = m asin(omega t), m u_2 = m acos(omega t) m ;S_1S_2 = m 9lambda ) . Điểm M sớm nhất trên trung trực của S1S2 dao động cùng trộn với u1 bí quyết S1, S2 bao nhiêu.


Hai nguồn phát sóng kết hợp S1, S2 trên mặt nước giải pháp nhau 30 cm phát ra hai giao động điều hoà thuộc phương, cùng tần số f = 50 Hz với pha thuở đầu bằng không. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt hóa học lỏng v = 6m/s. Mọi điểm nằm trên phố trung trực của đoạn S1S2 mà lại sóng tổng phù hợp tại đó luôn dao hễ ngược pha với sóng tổng vừa lòng tại O ( O là trung điểm của S1S2) phương pháp O một khoảng nhỏ tuổi nhất là:


Ở phương diện thoáng của một hóa học lỏng gồm hai nguồn sóng kết hợp S1 với S2 giải pháp nhau 20cm, dao động theo phương trực tiếp đứng cùng với phương trình

(u m = m 2cos40pi t m left( mm ight)) . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt hóa học lỏng là 40 cm/s. Thành phần O thuộc mặt phẳng chất lỏng là trung điểm của S1S2. Điểm bên trên mặt hóa học lỏng thuộc trung trực của S1S2 dao động cùng trộn với O, gần O nhất, cách O đoạn:


Hai mối cung cấp sóng kết hợp, đặt ở A và B biện pháp nhau đôi mươi cm dao động theo phương trình (u m = m acosleft( omega t ight)) trên mặt nước, coi biên độ ko đổi, bước sóng (lambda = m 3 m cm) . điện thoại tư vấn O là trung điểm của AB. Một điểm nằm trên đường trung trực AB, giao động cùng trộn với những nguồn A và B, bí quyết A hoặc B một đoạn nhỏ dại nhất là:


Ở mặt chất lỏng có hai mối cung cấp sóng A, B phương pháp nhau 19 cm, xấp xỉ theo phương trực tiếp đứng với phương trình là (u_A = m u_B = m acos20pi t) (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt hóa học lỏng là 40 cm/s. điện thoại tư vấn M là điểm ở mặt hóa học lỏng ngay sát A độc nhất sao cho thành phần chất lỏng tại M dao động với biên độ cực to và cùng pha với mối cung cấp A. Khoảng cách AM là:


Dùng một âm thoa có tần số rung f = 100Hz fan ta tạo nên hai điểm S1,S2 xung quanh nước nhị nguồn sóng cùng biên độ,cùng pha.S1S2 = 3,2cm.Tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. I là trung điểm của S1S2. Định phần đông điểm giao động cùng trộn với I.Tính khoảng chừng từ I tới điểm M ngay sát I nhất xê dịch cùng pha với I với nằm bên trên trung trực S1S2 là:


Ba điểm A, B, C xung quanh nước là 3 đỉnh của tam giác đều có cạnh bởi 8cm, trong các số đó A và B là 2 nguồn phát sóng giống nhau, bao gồm bước sóng 0,8cm. Điểm M trên đường trung trực của AB, giao động cùng trộn với điểm C và gần C tốt nhất thì cần cách C một khoảng bao nhiêu?


Xem thêm: 100+ Hình Ảnh Bìa Facebook Kinh Dị Mới Nhất, 100+ Hình Ảnh Bìa Facebook Kinh Dị

Trên khía cạnh nước có 2 nguồn sóng như nhau nhau A cùng B cách nhau một khoảng (AB = 24cm). Cách sóng (lambda = m 2,5 m cm). Nhì điểm M với N cùng bề mặt nước cùng giải pháp đều trung điểm của đoạn AB một đoạn (16 cm) với cùng cách đều 2 nguồn sóng cùng A và B. Số điểm bên trên đoạn MN dao động cùng pha với 2 nguồn là:


Có hai nguồn sóng cơ phối hợp A cùng B cùng bề mặt nước cách nhau một quãng (AB = 9lambda ) phân phát ra giao động với phương trình (u m = m acosomega t) . Xác minh trên đoạn AB, số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồn, không nói hai mối cung cấp là bao nhiêu?


Trên phương diện nước có hai nguồn kết hợp AB thuộc pha phương pháp nhau một đoạn 12cm đang dao động vuông góc với khía cạnh nước tạo thành sóng với cách sóng 1,6cm. Hotline C là một trong điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn và giải pháp trung điểm O của đoạn AB một khoản 8cm. Hỏi bên trên đoạn CO, số điểm xê dịch cùng trộn với mối cung cấp là:


Trên phương diện nước bao gồm hai mối cung cấp sóng kiểu như nhau A cùng B, cách nhau khoảng AB = 12(cm) đang xê dịch vuông góc với phương diện nước tạo ra sóng có bước sóng (lambda = m 1,6cm) . C và D là hai điểm khác nhau trên phương diện nước, phương pháp đều nhị nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng chừng 8(cm). Số điểm xê dịch cùng pha với nguồn sinh sống trên đoạn CD là


Ba điểm A, B, C xung quanh nước là ba đỉnh của tam giac đều phải có cạnh 16 cm trong số đó A cùng B là nhì nguồn vạc sóng gồm phương trình (u_1 = u_2 = 2cos (20pi t)(cm)),sóng truyền trên mặt nước không suy giảm và có vận tốc 20 (cm/s).M trung điểm của AB .Số điểm xê dịch cùng trộn với điểm C bên trên đoạn MC là:


Hai nguồn phát sóng phối hợp A và B bên trên mặt hóa học lỏng giao động theo phương trình:

(u_A = m acos(100pi t); m u_B = m bcos(100pi t)) . Tốc độ truyền sóng bên trên mặt hóa học lỏng 1m/s. I là trung điểm của AB. M là vấn đề nằm bên trên đoạn AI, N là vấn đề nằm trên đoạn IB. Biết (IM = 5 cm) và (IN = 6,5 cm). Số điểm nằm trong đoạn MN gồm biên độ cực to và cùng pha cùng với I là:


Hai mũi nhọn A, B biện pháp nhau (8 cm) tích hợp đầu một phải rung bao gồm tần số (f = 100 Hz), đặt va nhẹ vào phương diện một chất lỏng. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng (v = 0,8 m/s). Hai nguồn A, B xê dịch theo phương trực tiếp đứng với cùng phương trình (u_A = m u_B = m acos(omega t) m cm.) Một điểm M bên trên mặt chất lỏng cách đều A, B một khoảng (d = 8 cm). Tìm trên phố trung trực của AB nhì điểm M1,M2 ngay sát Mnhất và xê dịch cùng trộn với M.


Trong nghiên cứu giao trét sóng mặt nước, 2 mối cung cấp sóng S1 và S2 cách nhau 11cm và dao động điều hòa theo phương vuông góc với phương diện nước có cùng phương trình (u_1 = u_2 = 5c mosleft( 50pi t ight)mm) . Tốc độ truyền sóng v = 0,5 m/s và biên độ sóng không thay đổi khi truyền đi. Lựa chọn hệ trục xOy thuộc khía cạnh phẳng mặt nước khi yên ổn lặng, cội O trùng với S1, Ox trùng S1S2. Trong không gian, phía trên mặt nước có một chất điểm vận động mà hình chiếu (P) của nó với phương diện nước vận động với phương trình y = 12 - x với có tốc độ (v_1 = 5sqrt 2 cm/s). Trong thời gian t = 2 (s) kể từ thời điểm (P) bao gồm tọa độ x = 0 thì (P) cắt từng nào vân cực tiểu trong vùng giao trét của sóng?


Trên mặt nước bao gồm hai nguồn phối hợp dao hễ theo phương vuông góc phương diện nước tại hai điểm S1 cùng S2 với các phương trình theo thứ tự là: (u_1 = a.cos left( 10pi t ight)cm)và (u_2 = a.cos left( 10pi t + dfracpi 2 ight)cm). Biết tốc độ truyền sóng xung quanh nước là 1m/s. Hai điểm M và N thuộc vùng hai sóng giao thoa, biết (MS_1-MS_2 = 5cm)và (NS_1-NS_2 = 35cm). Lựa chọn phát biểu đúng?


Trong phân tách giao sứt sóng phương diện nước thân hai nguồn đồng hóa tần số 25Hz , phương pháp nhau S1S2=32 cm , tốc độ truyền sóng cùng bề mặt nước là 30 cm/s. M là vấn đề trên khía cạnh nước phương pháp đều nhị nguồn S1, S­2 và phương pháp trung điểm I của S1S2 một khoảng 12 cm . Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn phía trong đoạn thẳng ngươi là


Một mối cung cấp phát sóng dao động điều hòa tạo nên sóng tròn đồng trung ương O truyền xung quanh nước với bước sóng . Nhị điểm M và N thuộc mặt nước, ở trên nhị phương truyền sóng cơ mà các thành phần nước dao động.Biết OM= 8λ; ON =12λ và OM vuông góc ON.Trên đoạn MN, số điểm mà bộ phận nước giao động ngược trộn với xê dịch của mối cung cấp O là


Ở mặt hóa học lỏng, tại nhì điểm A và B cách nhau 28 cm tất cả hai nguồn xấp xỉ cùng pha theo phương trực tiếp đứng phạt ra nhị sóng phối kết hợp có cách sóng λ = 5cm. Điểm C bên trên mặt chất lỏng sao cho tam giác ABC vuông cân tại A. Số điểm dao động ngược trộn với hai nguồn trên đoạn AC là