Trong Thí Nghiệm Y Âng Về Giao Thoa Ánh Sáng Khoảng Cách Giữa 2 Khe Là 1Mm

      244

Câu 17207: Trong nghiên cứu Y-âng về giao trét ánh nắng, khoảng cách giữa nhì khe thon là 1milimet, khoảng cách từ bỏ mặt phẳng chứa nhị khe đến màn quan lại liền kề là 2 m. Ánh sáng sủa chiếu vào hai khe bao gồm bước sóng 0,5 µm. Khoảng biện pháp từ vân sáng trung trung ương đến vân sáng bậc 4 là

A.

Bạn đang xem: Trong thí nghiệm y âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa 2 khe là 1mm

2,8 mm.

B. 4 milimet.

C. 3,6 mm.

D.

Xem thêm:

2 milimet.


Giải chi tiết:

Chọn B.

Trong thể nghiệm Y-âng về giao quẹt ánh nắng, địa điểm vân sáng sủa bậc k là xk = k

*
.

Thay số ta tất cả xk = k 

*
= 4 
*
= 4.10-3m = 4mm.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan tiền chủ quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát