Tư tưởng đạo đức phong cách

      99

(Chinhphu.vn) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng vấn đề học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, càng ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào vấn đề thực hiện chiến thắng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công việc đổi mới, phát hành và đảm bảo an toàn đất nước.


*
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phạt biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chủ yếu trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ bao gồm trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ bao gồm trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Bạn đang xem: Tư tưởng đạo đức phong cách

Di sản Người để lại mang đến Đảng ta, nhân dân ta là cực kỳ đồ sộ và quý giá

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ, Người đã đi xa, những di sản Người để lại mang đến Đảng ta, dân chúng ta là cực kì đồ sộ với quý giá. Đó là Thời đại Hồ Chí Minh; Sự nghiệp Hồ Chí Minh; Tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; một tấm gương sáng ngời để chúng ta thường xuyên học tập với noi theo.

Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa hero cách mạng Việt Nam; kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Trọn cả cuộc đời, Người đã rèn luyện, cống hiến không ngừng nghỉ, tất thảy đều hiến dâng cho Tổ quốc, đồng bào, đến sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng làng mạc hội cùng giải phóng con người.

Cuộc đời với sự nghiệp của Người đã trở thành biểu tượng cách mạng, khơi dậy khát vọng cùng niềm tin mang lại nhân dân Việt Nam với nhân dân tiến bộ thế giới trong cuộc đấu tranh vày độc lập, tự do, hoà bình, dân chủ với tiến bộ buôn bản hội.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá bán của Đảng ta cùng nhân dân ta, soi sáng sủa sự nghiệp phương pháp mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của biện pháp mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan lại trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là những tổ chức đảng, những cơ quan công ty nước cùng cán bộ, đảng viên vào tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

*
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thực hiện nêu gương bằng việc làm, hành động cụ thể

Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh đã được Đảng ta nêu ra với chỉ đạo từ rất sớm, bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết qua nhiều thời kỳ. Gần đây nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ bao gồm trị khoá XII "về đẩy mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ đã đạt được nhiều kết quả rất quan lại trọng, hơi toàn diện, với nhiều giải pháp làm mới, sáng sủa tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan toả sâu rộng vào toàn Đảng cùng toàn xã hội, được Đại hội XIII của Đảng đánh giá chỉ cao.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh được thực hiện một phương pháp nghiêm túc, bài bác bản, chất lượng. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương bao gồm nhiều chuyển biến tích cực. Những cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu những cơ quan, đơn vị, nhất là những đồng chí Uỷ viên Bộ chính trị, Uỷ viên Ban bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, với phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, không tính sau", "học tập đi đôi với có tác dụng theo".

Công tác tuyên truyền với nhiều phương pháp làm sáng tạo, tất cả sức tác động, lan toả mạnh mẽ đến nhận thức với hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo cho tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát và đo lường được chú trọng, có tính giáo dục, răn đe cao, phòng ngừa các sai phạm.

“Những kết quả tích cực trên đây đã góp phần đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn tất cả hiệu quả tình trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" vào đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người quản lý và người đứng đầu những tổ chức, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chủ yếu trị vững vàng, phẩm chất đạo đức vào sáng, gồm trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, kết thúc tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra những đột phá vào việc phân phát triển khiếp tế-xã hội, xây dựng với bảo vệ đất nước”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá đồng thời mang đến biết, từ trong phong trào học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, thực sự gồm sức lan toả trong buôn bản hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và ước ao muốn cống hiến, phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp làng hội, cổ vũ toàn thể quần chúng. # ta kiên định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xóm hội.

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mặt cạnh những kết quả nêu trên, việc thực hiện Chỉ thị số 05 vẫn còn ít nhiều hạn chế, cần được khắc phục. Đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tất cả nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa cạnh bên thực tế, chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiệu quả chưa cao. Việc xác định khâu đột phá tất cả nơi còn lúng túng. Đấu tranh phản bác các quan điểm không đúng trái, thù địch có lúc còn bị động. Việc phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và tuân theo Bác chưa kịp thời, chưa đầy đủ. Công tác làm việc kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt; phạm vi, đối tượng còn hẹp, hiệu quả cảnh báo, chống ngừa vi phạm chưa cao...

*
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Làm tốt 3 nhiệm vụ: Học tập, làm theo và nêu gương

Theo đó, về học tập Bác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ là học tư tưởng, thế giới quan với nhân sinh quan phương pháp mạng, đạo đức phương pháp mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Thúc đẩy việc học tập bác bỏ trở thành lối sống, nếp nghĩ, phương pháp làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân.

Làm mang lại tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xóm hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn lớn, để toàn Đảng, toàn dân với toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn khăn, thách thức, ngừng mọi nhiệm vụ bí quyết mạng vào giai đoạn mới.

Làm mang đến mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống nhất giữa tư tưởng cùng hành động, giữa lời nói với việc làm. Ai cũng tra cứu thấy ở đó những chuẩn mực đạo đức cần học tập, cần tu dưỡng, rèn luyện, trở thành nhu cầu, lẽ sống tự nhiên, ý muốn muốn vươn lên, trả thiện chính bản thân mình.

Qua đó, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phạt triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, khiến cho đất nước ngày càng phát triển, dân tộc càng ngày cường thịnh, trường tồn.

Làm theo Bác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập" lịch sự "làm theo", hiện thực hoá bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ bao gồm trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác làm việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; giải quyết hiệu quả những khâu đột phá và những vấn đề trọng tâm, bức xúc vào thực tiễn, bên trên nền tảng, kim chỉ nam giới là tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin vào mọi hành động.

Xem thêm: Online Marketing Và Digital Marketing, Có Gì Khác Nhau

Thấm nhuần tư tưởng của chưng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về bao gồm trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ; cải thiện năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền với sức chiến đấu của Đảng; xây dựng công ty nước pháp quyền buôn bản hội chủ nghĩa thật sự của nhân dân, vị nhân dân, vì nhân dân.

Về nêu gương, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là thực hiện đồng thời, gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương. Phát huy hiệu quả mối quan liêu hệ giữa tía nhiệm vụ này, vào đó đề cao vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu với nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần tráng lệ và trang nghiêm thực hiện trách nhiệm nêu gương; người tất cả chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu vào tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác làm việc để quần chúng, dân chúng nơi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan tiền điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vày nước, vì dân; có phong thái lãnh đạo khoa học, dân chủ, chuyên sâu thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực với phát huy trí tuệ tập thể, theo tinh thần bác đã dạy: "Một tấm gương sống còn tồn tại giá trị hơn một trăm bài bác diễn văn tuyên truyền".

“Nâng cao đạo đức phương pháp mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, kiên quyết, kiên trì, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn với đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái và phá sản về tư tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” vào nội bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu văn hoá tinh thần vào Đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hoá Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trong quy trình thực hiện tía nhiệm vụ nêu trên, cần kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", trong đó "xây" là cơ bản, chiến lược; "chống" là quan tiền trọng, cấp bách.

Đề cao tinh thần "nói đi đôi với làm", "rèn luyện suốt đời", thường xuyên "tự soi", "tự sửa". Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái và phá sản về tư tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không tồn tại vùng cấm, không tồn tại ngoại lệ, ko bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá thể không trong trắng nào.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Cải thiện tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực; đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động bởi lợi ích chung, vị hạnh phúc của nhân dân, khiến cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

“Tôi mong rằng, sau Hội nghị này, việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày dần đi vào chiều sâu, càng ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng công cuộc đổi mới, xây dựng cùng bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt phái nam dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xóm hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phạt triển, bao gồm thu nhập cao, thực hiện được chổ chính giữa nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt nam sánh vai với các cường quốc năm châu”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ./.